Selfies – ryhmä

Selfies -ryhmä on 2013 toimintansa aloittanut esitystaiteen ryhmä, joka tutkii esityksellisten omakuvien tekemistä ja itsen esittämistä. Olemme sitoutuneet koko elämämme kestävään omaelämänkerralliseen esityssarjaan, jossa luomme esityksellisiä omakuvia jokaisen työryhmäläisen “nyt”-hetkestä käsin. Esitys muodostuu yhdessä katsojien kanssa improvisoiden. Esitys on aina prosessissa ja muotoutuu ajan saatossa työskentelystä ja esityksistä tekemiemme havaintojen mukana. Työ on pitkäjänteistä esityksen, oman itsen ja maailman uudelleen ajattelemista.

Vähintään kerran vuodessa teemme esityksellisen ulostulon, jossa ajankohtaiset henkilökohtaiset tilanteet, maailmassaolon paikat ja ilmiöt hakeutuvat esityksen muotoon. Tämän lisäksi pidämme kollektiivista omakuvapäiväkirjaa, jota päivitämme kuukausittain.

Tutkimme itsen muotoutumisen ja rakentumisen prosessia elämämme asettamassa ajallisuudessa. Ymmärrämme itsen elämämme toimijana ja tapahtumapaikkana, joka tulee olevaksi alituisessa vuorovaikutussuhteiden verkostossa. Itse on prosessi, joka vaikuttuu toisista ihmisistä, olijoista ja ympäristöistä ja vaikuttaa niihin yhtä lailla.

Henkilökohtaisen ajallisuuden ja itsen muotoutumisen rinnalla työssämme on keskeistä yhdessä tekeminen ja olemassaolon kokemusten jakaminen toisten kanssa. Sekä harjoituksissa että esityksissä pyrimme luomaan tilaa ja mahdollisuuksia yhteisön synnylle. Omakuvat nousevat yhteisöstä, jaetun tilan herättämistä henkilökohtaisista kokemuksista.

Työskentelymme tutkii myös ajan kulua ja muutosta. Vuosien ja vuosikymmenten saatossa pystymme paljastamaan yhtä lailla henkilökohtaisia muutoksia kuin myös laajempia yhteiskunnallisia liikkeitä. Kuolema rajana tuo jatkuvasti esiin täällä olomme hetkellisyyden ja katoavaisuuden.

 

(Kuva: Kansallisgalleria/Simo Karisalo 2016)